Privacyverklaring

Motor- en Autoclub Lichtenvoorde verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.
Privacywetgeving (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op de MACL. Hieronder geven we duidelijkheid. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de MACL.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt de MACL persoonsgegevens?
De MACL verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
(Jeugd)leden en vrijwilligers
Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij de MACL of ooit een lidmaatschap hebben gehad. Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De MACL verwerkt de persoonsgegevens in een de administratieve applicatie. In deze administratie voorwaarden zijn alle aspecten van de zg. verwerkersovereenkomst opgenomen.

Waarvoor verwerkt de MACL persoonsgegevens?
Als je lid wilt worden van de MACL of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid.
Als je eenmaal lid of relatie van de MACL bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie enzovoorts.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger via het inschrijfformulier.

Verwerkt de MACL ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.


Hoe gaat de MACL met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Het secretariaat en ledenadministratie kunnen via een apart wachtwoord inloggen in de administratie om je aan te melden bij de MACL en wijzigingen te verwerken. Zij kunnen op verzoek van commissies overzichten generen van gegevens van leden om zo b.v. te communiceren over evenementen. Er zullen geen andere gegevens verstuurd worden dan strikt noodzakelijk.
Alleen de penningmeester en de leden-administratie heeft aparte toegangsrechten tot het financiële gedeelte.
Wij wisselen geen gegevens uit met externe partijen.

Beveiliging
Alleen de personen die je gegevens nodig hebben ter verwerking van het lidmaatschap hebben toegang tot je gegevens.
Kan ik zien welke gegevens de MACL van mij verwerkt?
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Je kunt bij de ledenadministratie opvragen welke gegevens van jou verwerkt worden. Dit zijn enkel de gegevens die ook op het inschrijfformulier staan vermeld.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de MACL kun je terecht bij het secretariaat.
Wijzigingen privacy beleid
De MACL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.

Disclaimer
De inhoud van www.macl.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel de MACL tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt de MACL noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

0

Je winkelwagen