Competitieregelement

Eisen aan de motoren

De motoren waarop wordt deelgenomen aan de OTR-competitie moeten voldoen aan de eisen die de KNMV in het OFF ROAD REGELEMENT aan motoren stelt. In het algemeen dient de motor in goede staat te verkeren, waarbij met name het geluid niet boven de maximaal gestelde norm mag uitkomen. In afwijking van de KNMV-eis is de bandenkeuze vrij. Voor de motor dient een geldige WA-verzekering te zijn afgesloten, inclusief enduro-clausule. De motor dient een geldig kenteken te hebben.

Deelnemer

De deelnemer moet Off Road lid zijn van de MACL en in het bezit zijn van een geldige KNMV districtlicentie en/of KNMV Off Road licentie. Daarnaast dient hij of zij in het bezit te zijn van een geldig motorrijbewijs, wat in verhouding staat met de motorfiets die je rijdt.

Klasse indeling

Er zijn 2 verschillende klassen die afzonderlijk strijden voor de kampioenschappen.

  • De Pro-klasse.
  • De Lites-klasse.

Klassering

Voor de klassering wordt gebruik gemaakt van het transpondersysteem. Alleen deelnemers met een aangemelde transponder worden in de wedstrijduitslagen opgenomen. Indien men niet in bezit is van een transponder, kan men wel deelnemen aan een evenement, maar wordt niet opgenomen in de einduitslag. Om de administratie correct te houden, is het niet toegestaan om transponders onderling uit te wisselen.

Klassering vindt uitsluitend plaats wanneer er gefinisht wordt. Uitzonderingen hierop zijn evenementen waarbij 1 manche langer duurt dan 15 minuten en 1 ronde.

De puntentelling is gelijk aan het KNMV-reglement, waarbij de winnaar van een manche 50 punten krijgt, de 2de 47 punten, de 3de 45 punten, de 4de 43 punten, de 5de 41 punten en de volgende rijders iedere keer 1 punt minder. Indien het evenement enkel bestaat uit 1 manche, dan verdient de uiteindelijke winnaar 100 punten (gelijk aan de overwinning van 1 evenement).

Competitie indeling

De competitie telt zo mogelijk 9 evenementen, met daarbij 2 schrapresultaten (= 2 complete wedstrijden / 4 afzonderlijke manches). De schrapresultaten zijn ongeacht het aantal werkelijk verreden wedstrijden. Dit kan namelijk afwijken omdat externe factoren van invloed zijn op het mogelijk niet door laten gaan van een wedstrijd.
Naast de reguliere competitie is er een extra competitie voor de Karel Bonsen trofee, waarin alle deelnemers uit beide klassen gezamenlijk rijden. Met de schanscrossen zal dit inhouden dat er een derde manche verreden wordt. Daarnaast tellen de wedstrijden waarin beide klassen gezamenlijk rijden mee. Voor de Karel Bonsen trofee geldt 100% deelname. Schrapresultaten zijn niet mogelijk.

Geluidsnorm

De geluidsnormen voor 2016 zijn onveranderd, en wel 94 dB belast gemeten. Deze norm is van toepassing tijdens alle OTR-trainingen en wedstrijden in de Schans. Er zal frequent gemeten worden door de geluidscommissie. In recent overleg met de geluidscommissie is het volgende afgesproken:

Alle rijders kunnen in overleg hun eigen geluid laten controleren. Hiervoor kunnen jullie zelf contact opnemen met 1 van de leden van de geluidscommissie.

Rijders die meer dan 94dB geluid produceren, en minder dan 96dB zullen 2 waarschuwingen krijgen. Wanneer men bij de derde meting wederom niet voldoet aan de geluidsnorm, houdt dit in dat er niet gereden kan worden. Mocht dit in wedstrijdverband gebeuren dan zullen de punten in de betreffende manche niet worden toegekend.

Rijders die meer dan 96dB geluid produceren, moeten per direct te stoppen. Hiervoor geldt geen waarschuwing! Ook hierbij geldt dat wanneer dit in wedstrijdverband gebeurt, de punten van de betreffende manche niet worden toegekend.

De rijder die in de eerste manche de melding krijgt dat er niet meer gereden kan worden omdat men boven het limiet zit, mag ook de tweede manche niet starten.

Aan de organisatoren van een wedstrijd

Aangezien deze wedstrijden een vriendschappelijk karakter hebben, is het enige wat telt de veiligheid van de deelnemers en publiek, en het crossplezier van de rijders. Stel dit niet ter discussie, dit staat altijd op de eerste plaats.

De mensen die de wedstrijd organiseren zorgen voor alle voorkomende werkzaamheden, zoals:

Het regelen van een crossterrein. Toegang tot terrein en gebouw kan via Aloys Ressing (0648463300) geregeld worden.
De baancommissie inschakelen voor eventuele schaafwerkzaamheden. Dit kan via Hans Molendijk (0621264902).
Indien noodzakelijk zelf vlaggers regelen.
Wedstrijdleiding en indeling.
Starthek opstelling en bediening.
EHBO: via Aloys Ressing (0648463300)
Ronden registratie: via Roy Klein Gebbink en/of Mike Wolterink

Uiteraard zijn er de nodige mensen binnen de club die hierbij kunnen assisteren. Vraag voor de juiste contacten 1 van de OTR-commissieleden.

Alle wedstrijden die worden verreden buiten de schans zijn gepland op een zondag, en kunnen vanaf 13.00 uur beginnen. (tijdstip is een eis i.v.m. de “zondagsrust”). Voor deze wedstrijden dient de organisatie een bijdrage in de kosten van €2.50 per deelnemer te vragen. Tevens dient de organisatie met de boer overeen te komen op welke manier het gebruikte land weer opgeleverd moet worden (middels een vergoeding of door eigen inbreng).
Bij evenementen in de schans graag om 9.30 uur aanwezig zijn, tenzij anders vermeld in de agenda.

Aan een cross buiten de schans, bijvoorbeeld een bouwlandcross, hangen een aantal aanvullende regels, daarom wordt de organisatie verzocht om uiterlijk de maandag voor de wedstrijd contact op te nemen met Joël Nijenhuis ([email protected] ). Dit om extra noodzakelijke activiteiten kort te sluiten. De wedstrijd moet namelijk bij de gemeente / politie (zaterdag voor 10.00 uur) en de KNMV (vrijdag voor 12.00 uur) aangemeld worden. Hiervoor is o.a. een baantekening noodzakelijk. Bovendien moet de locatie op de MACL-site geplaatst worden. Hiervoor kan contact opgenomen worden met Hans Molendijk ([email protected] ).
Indien er geen locatie voor een geplande bouwlandcross beschikbaar is, dan zal de wedstrijd alsnog in de schans georganiseerd worden. Let hierbij op dat het tijdstip naar zondagochtend 9.30 uur wordt verplaatst.

De uitslagen dienen per klasse en waar mogelijk per manche uiterlijk 3 dagen na het evenement bij Roy Klein Gebbink ([email protected]) en/of Mike Wolterink ([email protected]) ingeleverd te worden. Zij zorgen voor verdere publicatie en verwerking. Tevens kan bij de hiervoor genoemde personen informatie over het te gebruiken transpondersysteem ingewonnen worden.

Tot slot, de organisatoren zijn verantwoordelijk voor het juist verlopen van de wedstrijden en de uiteindelijke uitslagen. Hierbij staat wederom de veiligheid voorop.

Revisie 09-02-2015

0

Your Cart