GeluidsNORMEN

DOELSTELLING GELUIDMETING  MACL

In onze milieuvergunning is ook het onderwerp geluid opgenomen, bij het tot stand komen van de vergunning zijn een aantal voorwaarden opgesteld. Een van die voorwaarden is het beperken van het geluid. Daarin is duidelijk aangegeven hoeveel geluid er maximaal mag worden geproduceerd tijdens trainingen / evenementen.

De gemeente heeft naar aanleiding van het onderzoeksbureau Peutz duidelijk aangegeven hoeveel geluid acceptabel is en hoeveel rijders er tegelijk in de baan mogen, met daarbij zelfs een opdeling in cross  en off-road motoren, of een combinatie hiervan. Ook heeft de MACL de opdracht om per training een logboek bij te houden met de vermelding hoeveel motoren er in de baan zijn geweest tijdens de training en zelfs wat de weersomstandigheden op dat moment waren. Hierop wordt steekproefgewijs controle op gehouden.
Om onze vergunning veilig te stellen voor nu en de toekomst houden wij regelmatig geluidcontrole. De landelijke motorsportbonden KNMV en MON hebben in 2010  op aandringen van de overheid de handen in elkaar geslagen om gezamenlijk met de clubs het geluid landelijk te reduceren. Hun standpunt hierin was om de geluidsnorm op 94 dbA te zetten, dit leek iets te voorbarig. Men heeft inmiddels de norm bijgesteld, de 94dbA die eerst werd nagestreefd is inmiddels door een omreken factor in werkelijkheid op 96dbA  omgezet voor trainingen.
Voor de NK en ONK heeft men in 2014 de limiet op maximaal 100dbA gezet in combinatie met een evenementen vergunning. Mede door de inzet van de leden van de geluidcommissie die bij de diverse clubs actief zijn is het geluid de laatste paar jaar merkbaar lager geworden dan voorheen. Het probleem dat zich voordoet  komt door het verschil van geluidnormering  bij trainingen van 94dbA (gemeten 96dbA) en de wedstrijden zoals een NK/ONK  met een max. van 100 dbA. 
Voor de echte wedstrijd rijder is dit dus een probleem  bij de trainingen. Zij moeten zich tijdens de trainingen ook aan de 94dbA  (gemeten 96dbA) houden. Bij veel rijders is dit probleem bekend en is er ook begrip ……helaas geld dit niet voor iedereen. Natuurlijk gaan er allerlei indianen verhalen in de ronde over wat andere clubs wel of niet doen met het geluid. Een ding moet duidelijk zijn dat op het moment, dat men een nieuwe vergunning of een vergunning revisie nodig heeft de overheden kijken naar de landelijke normen die voor geluid gelden. Wanneer wij er gezamenlijk in slagen om  het geluid op het  lagere geluidniveau van 94dbA  brengen, bestaat de mogelijkheid om in de toekomst een verzoek in te dienen bij de gemeente voor meer trainingsuren. Hopelijk geeft deze toelichting wat meer duidelijkheid over de reden waarom wij als geluidcommissie actief zijn met het reduceren van het geluid binnen de daarvoor gestelde normen. Wij streven naar een groter draagvlak onder de leden, om er gezamenlijk voor te zorgen dat wij nog lang bij de MACL onze sport kunnen blijven beoefenen. Ook zijn wij opzoek naar mensen die ons direct of indirect willen helpen, bij de geluidcontrole.
Ik denk daarbij  bv. aan de leden van de crosscommissie. Gaarne na afloop een reactie. Voor diegene die meer wil weten over de inhoud of manier van meten willen wij u dit gaarne eens nader toelichten.

Adres: Eikendijk 9, 7137 PM LIEVELDE

GPS Coördinaten: Noorderbreedte: 52.00068, Oosterlengte: 6.59883

Post Adres: Postbus 100, 7130 AC, Lichtenvoorde

Telefoon: 06 461 795 05 of 0544 37 26 89 (clubgebouw)

Klik hier voor de routebeschrijving

E-mail: info@macl.nl

Administratie: penningmeester@macl.nl

IBAN: NL78RABO 033.61.20.141

KVK nr: 54527805

Btw nr: NL 85.13.39.360.B01

© Copyright 2017 - 2024 | 730.

0

Je winkelwagen